Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Про освітні програми

Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) щодо освітніх програм можна залишити, перейшовши за відповідним посиланням на цій сторінці, або а сторінках силабусів освітніх компонентів, обравши рік проєкту відповідної ОП.

Рівень підготовки – Бакалавр

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Силабуси освітніх компонентів

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів Відомості про самооцінювання освітніх програм Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

 «Соціальне забезпечення»

 ОПП-2016

 2018

       

 «Соціальне забезпечення»

 Проєкт ОПП-2020

         
«Соціологія» ОПП-2020          
«Інтелектуальні інформаційні технології» ОПП-2020          

 

Рівень підготовки – Магістр

Найменування освітньої програми

Освітньо-професійна/освітньо-наукова програма

Силабуси освітніх компонентів

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів Відомості про самооцінювання освітніх програм Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

 «Атомна енергетика»

 ОПП-2017

 2018

       

 «Металургія» 

 ОПП-2017

 2018

       

 «Інформаційні системи та технології» 

 ОНП-2017

 2018

       

«Інформаційні системи та технології»

 Проєкт ОНП-2020

 2018

       
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Проєкт ОПП-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Подати (2021 р.) Відомості про самооцінювання

Розклад роботи з 27 по 29 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 27 жовтня 2020 18:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Управління ІТ проектами»

ОПП-2020
ОПП-2019
Проєкт ОПП-2021

2019, 2020 Подати (2021р.) Відомості про самооцінювання

Розклад роботи з 26 по 28 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 26 жовтня 2020 16:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

«Соціологія»

Проєкт-2021
ОПП-2020
ОПП-2016

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Подати(2021р.) Відомості про самооцінювання

Розклад роботи з 28 по 30 жовтня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 жовтня 2020 9:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 

Рівень підготовки – Доктор філософії

Освітньо-наукові програми

Силабуси освітніх компонентів

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Програми візитів експертної групи Звіти про результати акредитаційних експертиз освітніх програм

 «Науки про освіту»

 ОНП-2016 

 2016

 

   

 «Освітні, педагогічні науки» 

 2017201820192020

 

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 28 вересня 2020 16:30

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 21 по 23 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22 вересня 2020 о 12:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Дизайн»

 2017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

   

 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

 

 2017201820192020

 

   

 «Історія та археологія» 

 

 

   

«Філософія»

ОНП-2020

       

 «Філологія»

 20162017201820192020

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 22 по 24 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.06.20 р. о 15.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Економіка» 

 2016201820192020

 

   

 «Політологія»

 20162017201820192020

 

   

 «Психологія» 

 2017201820192020

 

   

 «Соціологія»

 201620192020

 

   

 «Облік і оподаткування»

 201820192020

 

   

 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 201820192020

 

   

 «Менеджмент»

 

 20162017201820192020

 

   

 «Маркетинг»

 ОНП-2020

       
 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 2017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 07 по 09 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 07.09.20 р. о 15:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Право»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 22 по 24 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.09.20 р. о 17:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Екологія»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 30.09 по 02.10 2020 року включно

Відкрита зустріч: 1 жовтня 2020 16.00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Хімія»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 15.09.20 р. о 13:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи
 «Науки про Землю» 

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 05 по 07 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 06.11.20 р. о 13:00 год

 

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Прикладна фізика та наноматеріали»

 201820192020

 

   

 «Математика»

 

 

   

 «Прикладна математика»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 вересня, 2020 о 12:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Інженерія програмного забезпечення»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 16 по 18 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 16.09.20 р. о 16:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 ОНП-2016

 2016

 

   

 «Комп’ютерні науки»

 ОНП-2020

 2017201820192020

 

   
 
«Комп’ютерна інженерія» 
 

 2017201820192020

 

   

 «Інформаційні системи та технології»

 ОНП-2020

       

 «Системний аналіз»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП);

Розклад роботи з 02 по 04 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.11.2020 о 16:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Кібербезпека»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 14.09.2020 о 15:00год.

 

 «Прикладна механіка»

 2017201820192020

 

   

 «Матеріалознавство»

 20192020

 

   

 «Галузеве машинобудування»

 201720192020

 

   

 «Металургія»

 

 

   

 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 2017201820192020

 

   

 «Теплоенергетика»

 20192020

 

   

 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

 20162017201820192020

 

   

 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 2017201820192020

 

   

 «Мікро- та наносистемна техніка» 

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 23 по 25 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 23.09.2020, 18:00год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Хімічні технології та інженерія»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 3 по 5 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 04.11.2020, 15:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Біотехнології та біоінженерія» 

 2017201820192020

 

   

 «Електроніка»

 2017201820192020

 

   

 «Телекомунікації та радіотехніка»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 2 по 4 липня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.07.20 р. о 09.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Харчові технології» 

 20192020

 

   

 «Технологія захисту навколишнього середовища» 

 

 

 

 

 «Видавництво та поліграфія»

 20192020

 

   

 «Архітектура та містобудування» 

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 25 по 27 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 25.06.20 р. о 15.30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

 «Будівництво та цивільна інженерія»

20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 18 по 20 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 18.11.2020 15:20

 

 «Геодезія та землеустрій»

 20162017201820192020

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 11 по 13 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 11.11.20 р. о 14.30 год

 

 «Фармація»

 

 2016

 

   
 «Фармація, промислова фармація»

 201720182019

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 09 по 11 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 9.11.2020 16:45год.

 

 «Соціальна робота»

 2017201820192020

 

   

 «Автомобільний транспорт»

 20162017

 

   

 «Транспортні технології (за видами)»

 2017201820192020

 

   

 «Публічне управління та адміністрування» 

 2017201820192020

 

   

 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

 2017201820192020

 

   

 «Міжнародні економічні відносини»

 2016201820192020

     

 

Оновлено 3 years 5 міс тому