Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Інформація, що підлягає оприлюдненню

Назва документа
1 Антикорупційна програма Національного університету «Львівська політехніка»
2 Склад Вченої ради Львівської політехніки
3 Штатний розпис на 2020 рік
4 Баланс Університету
5 Звіти про надходження і використання коштів
6 Звіт про фінансові результати
7 Кошторис Національного університету «Львівська політехніка»
8 Звіти про надходження і використання коштів загального фонду
9 Тендерні закупівлі
10 Звіт про результати фінансової діяльності
11 Наказ про документи про вищу освіту
12 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 25 січня 2017 р.
13 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 31 січня 2018 р.
14 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2019 р.
15 Матеріали до звіту ректора Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Я. Бобала на Конференції трудового колективу 30 січня 2020 р.
16 Правила прийому
17 Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»
18 Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»
19 Ліцензія на надання освітніх послуг
20 Положення про стипендіальне забезпечення
21 Статут Національного університету «Львівська політехніка»
22 Склад Наглядової ради Національного університету «Львівська політехніка»
23 Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2017 рік)
24 Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів
25 Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року
26 Сертифікати про акредитацію освітніх програм
27 Внутрішні стандарти забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
28 Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти
29 Матеріально-технічне забезпечення
30 Положення про Єдине інформаційне середовище Національного університету «Львівська політехніка»
31 Політика інформаційної безпеки Національного університету «Львівська політехніка»
32 Положення про інформаційну систему «Віртуальне навчальне середовище»
33 Річний звіт університету про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного (2018 рік)
34 Самоаналіз виконання Національним університетом «Львівська політехніка» критеріїв надання та підтвердження статусу національного
35 Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»