Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Постійно діючі спеціалізовані вчені ради

У Львівській політехніці працює 23 спеціалізовані вчені ради за 55-ма спеціальностями, із них 18 – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 47-ма спеціальностями.

До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих закладів освіти, інститутів НАН України тощо.

Шифр Спеціальності Голова ради Секретар Телефон
Д 35.052.01
 • 02.00.03 Органічна хімія
 • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович

д.х.н., проф. Будішевська Ольга Григорівна (032) 258-25-50
Д 35.052.02
 • 05.09.01 Електричні машини й апарати
 • 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
 • 05.09.05 Теоретична електротехніка
 • 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович

к.т.н., доц. Коруд Василь Іванович (032) 258-22-51
Д 35.052.03
 • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович

к.е.н., доц. Завербний Андрій Степанович (032) 258-23-07
Д 35.052.04
 • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
 • 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
 • 05.13.07 Автоматизація процесів керування
 • 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович

к.т.н., доц. Вашкурак Юрій Зіновійович (032) 272-77-61
Д 35.052.05
 • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
 • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки)
 • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
 • 10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки)

д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович (032) 258-23-68
Д 35.052.06
 • 05.02.02 Машинознавство
 • 05.02.08 Технологія машинобудування
 • 05.02.09 Динаміка та міцність машин

д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович

к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович (032) 258-24-90
Д 35.052.07
 • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
 • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
 • 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович

д.т.н., проф. Дзіняк Богдан Остапович (032) 258-26-81
Д 35.052.08
 • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
 • 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

д.т.н., проф. Стадник Богдан Іванович

д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович (032) 258-24-80
Д 35.052.09
 • 05.17.01 Технологія неорганічних речовин
 • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
 • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович

д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович (032) 258-24-53
Д 35.052.10
 • 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
 • 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
 • 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи

д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович

к.т.н. Бешлей Микола Іванович (032) 258-27-43
Д 35.052.11
 • 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
 • 18.00.02 Архітектура будівель та споруд

д.арх., проф. Бевз Микола Валентинович

к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна (032) 258-26-28
Д 35.052.12
 • 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
 • 05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович

к.т.н., доц. Паляниця Богдан Борисович (032) 258-27-04
Д 35.052.13
 • 01.04.07 Фізика твердого тіла (технічні науки)
 • 05.27.01 Твердотільна електроніка
 • 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович

д.ф.-м.н., проф. Заячук Дмитро Михайлович (032) 258-25-06
Д 35.052.14
 • 05.13.06 Інформаційні технології
 • 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту

д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович

к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович (032) 258-26-47
Д 35.052.17
 • 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

д.т.н., проф. Бліхарський Зіновій Ярославович

к.т.н., доц. Холод Петро Федорович (032) 258-26-50
Д 35.052.18
 • 05.13.03 Системи та процеси керування
 • 05.13.21 Системи захисту інформації

д.т.н., проф. Дудикевич Валерій Богданович

д.т.н, проф. Пархуць Любомир Теодорович (032) 258-30-60
Д 35.052.19
 • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 12.00.12 Філософія права

д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович

д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна (032) 258-30-29
К 35.052.20
 • 05.22.01 Транспортні системи
 • 05.22.02 Автомобілі та трактори

д.т.н., проф. Гудз Густав Степанович

к.т.н. Ковалишин Володимир Володимирович (032) 258-21-71
Д 35.052.21
 • 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович

д.т.н., доц. Бубела Тетяна Зіновіївна (032) 258-23-94
К 35.052.22
 • 21.06.01 Екологічна безпека

д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович

к.т.н, доц. Сабадаш Віра Василівна (032) 258-24-53
К 35.052.23
 • 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

д.ю.н., проф. Гумін Олексій Михайлович

к.ю. н., доц. Коваль Марія Мирославівна (032) 258-30-36
К 35.052.24
 • 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти

д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна

к.пед.н., доц. Білик Оксана Сергіївна (032) 252-20-24
К 35.052.25
 • 17.00.07 Дизайн

д.мист., проф. Боднар Олег Ярославович

к.мист., доц. Мельник Оксана Ярославівна (032) 258-25-36