Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.21

Термін повноважень ради: 
04.03.2020 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
Голова ради: 

д.т.н., проф. Микийчук Микола Миколайович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Івахів Орест Васильович

Вчений секретар: 
д.т.н., доц. Бубела Тетяна Зіновіївна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Удосконалення методу і технічних засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу Лютенко Т.В. 05.12.2019
Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку Ходич О.В. 17.05.2019
Переносні калібратори для оперативного контролювання характеристик засобів вимірювань Матвіїв Р.О. 29.11.2018
Удосконалення нормативного забезпечення якості підземних газопроводів Юзевич Л.В. 29.11.2018
Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, як системи управління якістю на молокопереробних підприємствах Остапʼюк С.Д. 17.05.2018
Підвищення ефективності метрологічної експертизи військової техніки зв’язку на основі удосконалення методик її проведення Аркушенко П.Л. 17.05.2018
Удосконалення нормативно-технічного забезпечення функціонування консорційних екотонів захисного типу Руда М.В. 12.04.2018
Розвиток метрологічного забезпечення якості харчової продукції тваринного походження Любчик О.С. 12.04.2018
Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань сонячних перетворювачів Василиха Х.В. 30.11.2017
Нормативно-технiчне забезпечення системи контролю органiчного виробництва Воробець О. В. 28.04.2017
Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини Дзіковська Ю. М. 28.04.2017
Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових Бубела І. В. 31.03.2017
Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання Олеськів О. М. 30.03.2017
Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів Кордіяка Ю. М. 30.03.2017
Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції Мороз Л. В. 26.12.2016
Вдосконалення методів та засобів імпедансометрії для дослідження тканин організму людини Антонюк О. О. 26.12.2016
Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі Ільницька Т.М. 14.04.2016