Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Пам'ятка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Питання присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук регулює Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567.

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У цьому розділі міститься необхідна інформація для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, а також представлено форми та зразки документів щодо:

  • cписок відповідальних осіб за атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії;
  • етапів проходження документів для захисту дисертацій;
  • вимоги до процедури попередньої експертизи дисертацій на розширеному засіданні кафедри;
  • порядку оформлення документів атестаційної справи;
  • оплати процедури захисту тощо.
Оновлено 3 years 7 міс тому