Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.19

Термін повноважень ради: 
11.07.2019 р.- 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.12 Філософія права
Голова ради: 

д.ю.н., проф. Гарасимів Тарас Зеновійович

Заступники голови: 

д.ю.н., проф. Личенко Ірина Олександрівна

Вчений секретар: 
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Погляди В’ячеслава Липинського про державу і право Фіцик С.О. 22.12.2020
Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект Бльок Н.В. 07.12.2020
Народний суверенітет та механізми його реалізації публічною владою: теоретико-правовий аспект Богів Я.С. 07.12.2020
Правове регулювання надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах Крикавська І.В. 30.11.2020
Профілактика адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління Русанюк У.Я. 30.11.2020
Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання Лепех Л.Л. 28.11.2020
Правовий мультикультуралізм: аксіологічний вимір Юрійчук О.О. 28.11.2020
Організаційно-правові форми кадрової політики в органах прокуратури Східної Галичини 1867–1939 років: історико-правове дослідження Кухарчук Х.І. 20.10.2020
Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці Ременяк О. В. 20.10.2020
Понятійно-категоріальний апарат податкового права України Баїк О.І. 29.10.2019
Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні Перун Т. С. 28.10.2019
Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект Мота А.Ф. 28.10.2019
Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві Величко О.М. 05.07.2019
Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів Хомишин І.Ю. 04.07.2019
Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.) Біленкова Ю.С. 04.07.2019
Філософсько-правова доктрина громадянства Софінська І.Д. 03.07.2019
Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір Парпан У.М. 25.06.2019
Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект) Сливка М.М. 24.06.2019
Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу Піх Ю.А. 24.06.2019
Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект Дніпров О.С. 27.05.2019