Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Ременяк Олеся Василівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Ковальчук Віталій Богданович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
20.10.2020
Статус: 
захищена