Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Детермінація трудової міграції населення в Україні: адміністративно-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Бльок Наталія Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Остапенко Олексій Іванович
Спеціальність: 
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту: 
07.12.2020
Статус: 
подана

Захист дисертації з використанням платформи: Zoom