Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Організаційно-правові форми кадрової політики в органах прокуратури Східної Галичини 1867–1939 років: історико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Кухарчук Христина Іванівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
20.10.2020
Статус: 
захищена