Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Соціальна та юридична ефективність механізму правового регулювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата юридичних наук
Автор: 
Лепех Леся Любомирівна
Науковий керівник / консультанти: 
к.ю.н., доц. Гулак Любов Степанівна
Спеціальність: 
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту: 
28.11.2020
Статус: 
подана

Захист дисертації з використанням платформи: Zoom