Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.08

Термін повноважень ради: 
04.03.2020 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
Голова ради: 

д.т.н., проф. Стадник Богдан Іванович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Скоропад Пилип Ізидорович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Теорія, методи та засоби структуризації поліфункціональних даних у розподілених комп’ютерних системах Возна Н.Я. 27.11.2020
Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами Кочан О.В. 25.09.2020
Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж Лопатко О.О. 29.11.2019
Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих Рахма Мохаммед Кадім Рахма 29.11.2019
Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах Савенко О.С. 25.10.2019
Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах Бочкарьов О. Ю. 27.06.2019
Теорія та практикa аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах Мичуда Л.З. 19.04.2019
Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів Лагун І.І. 29.03.2019
Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів Борецький Т.Р. 29.03.2019
Методи та засоби опрацювання сигналів При дослідженні спектрального імпедансу Елементів промислових систем Стрілецький Ю.Й. 30.11.2018
Характеристики складності sh-моделей спеціальних функцій і їх застосування для оптимізації спецпроцесорів Ткачук Т.І. 28.09.2018
Вимірювання температури за зсувом частоти комбінаційного розсіювання світла Кривенчук Ю. П. 31.03.2017
Методи та засоби комп’ютерного опрацювання сигналів інтерферометрії білого світла Хома А. В. 24.02.2017
Методи підвищення ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем з використанням маскуючих елементів текстових та біометричних даних Ігнатович А. О. 24.02.2017
Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах Муляревич О. В. 28.10.2016
Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності Яцків В. В. 01.07.2016
Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем Пастернак І. І. 01.07.2016
Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів Ліщук Р. І. 27.05.2016
Методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією Мельничук С.І. 25.03.2016
Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку Декуша Л.В. 26.02.2016