Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.13

Термін повноважень ради: 
28.12.2019 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
01.04.07 Фізика твердого тіла (технічні науки)
05.27.01 Твердотільна електроніка
05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
Голова ради: 

д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович

Заступники голови: 

д.ф.-м.н., проф. Микитюк З.М.

Вчений секретар: 
д.ф.-м.н., проф. Заячук Дмитро Михайлович

 

 

Теми дисертацій Автор Дата захисту
Розроблення світловипромінювачів та фотодетекторів на основі гетерошарів II-VI сполук Сльотов О.М. 23.12.2020
Технології отримання монокристалів боратів, ванадатів, вольфраматів та моліб датів для активних елементів лазерів з довжинами хвиль 1,06 і 1,5 мкм Шеховцов О.М. 19.12.2019
Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик Лях-Кагуй Н.С. 05.12.2019
Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки Бойко О.В. 28.11.2019
Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки Яремчук І.Я. 29.11.2018
Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки Барило Г.І. 21.06.2018
Фізичні ефекти в супрамолекулярних клатратних структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі Іващишин Ф.О. 07.06.2018
Модифікування енергетичного стану нанопористого біовуглецю для адсорбентів і електродів суперконденсаторів Садова М.М. 24.05.2018
Органічні світловипромінювальні наноструктури з довготривалою флуоресценцією для оптичних сенсорів Турик П.М. 24.05.2018
Структурно-допентна модифікація аргіродиту Ag8SnSe6 для елементів резистивної пам’яті Семків І.В. 22.03.2018
Модифікація структури та властивостей функціональних матеріалів на основі кобальтитів RCoO3 (R = Pr -Tb) Пекінчак О. В. 06.04.2017
Йодид- і бромід-допантна модифікація нанопористих вуглеців та поліаніліну для псевдоконденсаторів Дупляк І. Я. 06.04.2017
Модифікування структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SіO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки Хрипко С. Л. 16.03.2017
Розроблення високочутливих оптичних сенсорів шкідливих газів (SO2, NO2, та CO2) на основі рідкокристалічних речовин, допованих вуглецевими нанотрубками Петришак В. С. 16.03.2017
Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв Вісьтак М. В. 24.11.2016
Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки Клим Г.І. 19.05.2016
Розроблення елементів сенсорної техніки на основі структур кремній-на-ізоляторі та мікрокристалів кремнію, модифікованих домішками бору і нікелю Ховерко Ю.М. 14.04.2016
Фізичні властивості ортоалюмінату ітрію, легованого марганцем, для люмінесцентної дозиметрії іонізуючого випромінювання Жидачевський Я.А. 31.03.2016
Розроблення нанорозмірних світловипромінювальних структур на основі амбіполярних карбазоловмісних напівпровідників Іванюк Х.Б. 31.03.2016