Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.07

Термін повноважень ради: 
28.12.2019 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Голова ради: 

д.х.н., проф. Піх Зорян Григорович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Скорохода Володимир Йосипович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Дзіняк Богдан Остапович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Технологія формування гідрогелевих засобів медичного призначення на основі поліакриламіду з використанням реакційноздатних поліпероксидів Носова Н.Г. 16.10.2020
Наукові основи і технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів Небесний Р. В. 25.09.2020
Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями Вакулюк П.В. 27.09.2019
Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону Клим Ю.В. 23.05.2019
Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив Корчак Б.О. 05.04.2019
Основи технології виробництва акрилової кислоти за реакціями конденсації Кубіцька І.І. 05.04.2019
Основи технологій одержання композитів на основі поліестер - полівінілхлоридних зв’язних Катрук Д.С. 08.06.2018
Одержання та застосування продуктів оксидаційного очищення кам’яного та бурого вугілля Швед М.Є. 30.03.2018
Модифікування бітумів з парафінистих залишків каучуками і гумою Нагурський А.О. 30.03.2018
Наукові основи одержання композиційних металонаповнених кополімерів полівінілпіролідону та їх гідрогелів Гриценко О.М. 23.03.2018
Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності іонів двовалентних металів Палюх З.Ю. 01.12.2017
Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації Лапичак Н.І. 01.12.2017
Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів Масюк А. С. 02.12.2016
Наповнені пористі композити на основі кополімерів полівінілпіролідону Дзяман І. З. 02.12.2016
Сумісне одержання ненасичених карбонових кислот та їх естерів гетерогенно-каталітичною конденсацією карбонільних сполук Небесна Ю. В. 17.06.2016
Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу Фуч У. В. 17.06.2016
Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів Гладій А.І. 13.05.2016
Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і композитів на їхній основі Ларук Ю.В. 13.05.2016
Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах Черноусов Є.Ю. 08.04.2016
Одержання бітумів і бітумних емульсій, модифікованих інден-кумароновими смолами Гриценко Ю.Б. 08.04.2016