Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.09

Термін повноважень ради: 
28.12.2019 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.17.01 Технологія неорганічних речовин
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Голова ради: 

д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Вахула Ярослав Іванович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Гумницький Ярослав Михайлович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу Данилюк О.М. 16.12.2019
Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах Сабадаш В.В. 06.09.2019
Очищення газових потоків у відцентрових фільтрах Семенюк М.В. 23.04.2018
Закономірності фільтраційного сушіння органічної сировини для виготовлення альтернативного палива Госовський Р.Р. 23.04.2018
Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотаційного розділення водних гетерогенних середовищ Сухацький Ю. В. 05.05.2017
Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації Ляпощенко О. О. 12.12.2016
Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих оксидних керамічних порошків технічного призначення Луцюк І. В. 17.10.2016
Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro Крвавич А.С. 17.05.2016
Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одержання комплексу біологічно активних сполук Павлюк І.В. 17.05.2016
Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії Куц В.П. 29.12.2015