Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Паспорт спеціальності 05.17.08

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 02 липня 1999 р. № 26-08/8

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка базується на фундаментальних законах збереження, рівноваги і переносу кількості руху, енергії та маси й досліджує механічні, гідромеханічні, теплові, масообмінні й дифузійно-контрольовані хімічні процеси, визначає параметри їх реалізації за допомогою відповідного обладнання та вивчає їх мікро- й макрокінетичні характеристики з метою інтенсифікації та удосконалення наявних і створення нових процесів та обладнання.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Теоретичні й експериментальні дослідження механічних процесів подрібнювання, класифікації, змішування твердих і сипких матеріалів та обладнання для їх реалізації; встановлення параметрів, необхідних для вибору або створення нового обладнання (дробарок, млинів, змішувачів, класифікаторів тощо).
  • Теоретичні та експериментальні дослідження гідромеханічних процесів: розділення в полі гравітаційної, інерційної, відцентрової, електростатичної сил, у полі сил тиску тощо; перемішування рідких систем; псевдозрідження, коагуляції й гранулювання дисперсних систем; інших процесів гідромеханічної обробки газів і рідин (зокрема процесів очищення викидів і стоків) та обладнання для їх реалізації; встановлення параметрів, необхідних для вибору або створення нового обладнання (відстійників, циклонних апаратів, центрифуг, фільтрувального обладнання, електрофільтрів, механічних перемішуючих пристроїв, апаратів псевдозрідженого шару, грануляторів і коагуляторів, спеціальних роздільних апаратів, зокрема пінних тощо).
  • Теоретичні й експериментальні дослідження теплових і масообмінних процесів теплообміну в газових і рідких системах; нагрівання до помірних і високих та охолодження до помірних і низьких температур; теплообміну при фазових перетвореннях (зокрема під час барботування й псевдозріджування), при високих швидкостях, за наявності внутрішніх джерел теплоти; теплового випромінювання; масообміну в газових і рідких системах, системах з твердою фазою; абсорбції й десорбції; перегонки, ректифікації й дистиляції; адсорбції; рідинного екстрагування та екстрагування з твердою фазою; масообміну в системах з фіксованою межею поділу фаз; сушіння; кристалізації з розчинів і розплавів; мембранного розділення тощо; загальні основи розрахунку тепло- й масообмінного обладнання. Встановлення основних параметрів, необхідних для створення нового обладнання (теплообмінних апаратів, зокрема конденсаторів, випарників, холодильного обладнання; сушарок; колонних апаратів та установок, зокрема абсорбційних й ректифікаційних, кристалізаторів; екстракторів; апаратів із використанням розділових мембран тощо).
  • Теоретичні та експериментальні дослідження дифузійно-контрольованих хімічних процесів (зокрема плазмохімічних, низько- й високотемпературних і таких, що відбуваються за високого тиску та/або температури). Встановлення основних параметрів, необхідних для вибору, конструювання або створення реакторів різних типів і призначень (зокрема реакторів із твердою фазою, нерухомим, рухомим або псевдозрідженим шаром).

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 7 years 4 міс тому