Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Паспорт спеціальності 05.17.11

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 1998 р. № 21-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається дослідженнями з проблем хімії, фізико-хімії природної мінеральної сировини та техногенних продуктів, напівпродуктів і готових матеріалів, а також включає експериментальне розроблення і теоретичне обгрунтування нових ефективних та нетрадиційних хіміко-технологічних процесів переробки природних і техногенних матеріалів з метою одержання в'яжучих речовин, керамічних матеріалів, скла, створення композиційних матеріалів та захисних покриттів.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Розроблення поліфункціональних покриттів на основі кремнійорганічних сполук.
 • Одержання захисних плівок на силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалах.
 • Дослідження та комплексне використання природної мінеральної сировини, технічних і техногенних мінеральних й органічних речовин у виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів з метою розширення сировинної бази галузі.
 • Технології одержання і застосування силікатів у кристалічному, аморфному та колоїдному станах.
 • Використання високодисперсних силікатів і тугоплавких неметалічних речовин як активних наповнювачів полімерних композицій, реологія та структуроутворення в композиціях.
 • Фізико-хімічні закономірності розвитку фазових рівноваг у гетерогенних силікатних та тугоплавких неметалевих системах.
 • Одержання висококонцентрованих, концентрованих і рідких дисперсних силікатних систем.
 • Технології подріблення при виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів.
 • Твердофазовий синтез у виробництві силікатних і несилікатних в'яжучих речовин (вапна, гіпсу, магнезіальних, портландцементу та інших видів цементів), кераміки (будівельної, тонкої, спеціальної, вогнетривів), скла, люмінофорів, твердих електролітів, абразивних матеріалів при термічній переробці природних сировинних матеріалів.
 • Процеси спікання в технології силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів.
 • Технологія в'яжучих речовин різних видів твердіння, грубої, тонкої, технічної кераміки, вогнетривів, скла, склокристалічних матеріалів та ін.
 • Створення безвідходних і екологічно чистих технологій при виробництві силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів.
 • Наукові засади нових методів досліджень у хімічній технології силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 7 years 4 міс тому