Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.06

Термін повноважень ради: 
15.11.2019 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.02.02 Машинознавство
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка та міцність машин
Голова ради: 

д.т.н., проф. Кузьо Ігор Володимирович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Харченко Євген Валентинович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Шоловій Юрій Петрович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології Нікіпчук С.В. 29.07.2020
Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями Будз С.Ф. 29.07.2020
Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт Борис А.О. 05.06.2019
Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб Гутий А.В. 05.06.2019
Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами Проценко В.О. 22.05.2019
Вплив температури і тиску на характеристики напружено-деформованого стану і герметичності вузлів вологозахисту плівкових конденсаторів Возняк А.Г. 28.11.2018
Синтез нелінійних полічастотних вібраційних машин з резонансними режимами роботи Гурський В.М. 28.11.2018
Багатопараметричний синтез конструктивних елементів циліндричних редукторів з урахуванням особливостей їх виготовлення та надійності Васильєва О. Е. 17.10.2018
Обґрунтування параметрів багатошарової захисної конструкції бойових машин на основі нелінійних математичних моделей Петрученко О.С. 18.04.2018
Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач Горошко А.В. 18.10.2017
Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій стрічкових конвеєрів мобільних машин Поліщук Л. К. 21.06.2017
Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень Кунта О. Є. 21.06.2017
Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом Громнюк С. І. 06.02.2017
Обґрунтування параметрів та режимів роботи вібраційних об’ємних дозаторів для дрібнодисперсних сипких матеріалів Магерус Н. І. 28.12.2016
Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода Полуян А.В. 26.02.2016
Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів Федик В.В. 26.02.2016
Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори Віштак І.В. 20.01.2016
Науково-прикладні основи проектування функціонально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжинірингу Ступницький В.В. 20.01.2016