Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.10

Термін повноважень ради: 
24.05.2018 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
Голова ради: 

д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Недоступ Леонід Аврамович,
д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович

Вчений секретар: 
к.т.н. Бешлей Микола Іванович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи Озірковський Л.Д. 10.12.2020
Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду Тепляков І.Ю. 10.07.2020
Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI Кагало І.О. 10.07.2020
Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації Алтунін С.І. 11.10.2019
Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій Нестор Н.І. 01.03.2019
Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем Семенов А.О. 01.03.2019
Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж Романчук В. І. 25.01.2019
Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів Гривачевський А.П. 25.01.2019
Моделі та алгоритми маршрутизації інформаційних потоків в самоорганізованих мережах Пиріг Ю.В. 30.11.2018
Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах мобільного зв'язку Бак Р. І. 30.11.2018
Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж Ващишин Л. В. 12.10.2018
Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в безпровідних гетерогенних мережах Масюк А. Р. 12.10.2018
Підвищення ефективності випромінюючих компонентів інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі Ліске О.М. 07.09.2018
Методи та моделі надання послуг в гетерогенних розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах Лаврів О.А. 07.09.2018
Методи та моделі управління контентом в розподілених інфокомунікаційних системах Кирик М.І. 02.07.2018
Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж мобільного зв'язку Брич М.В. 02.07.2018
Методи та алгоритми підвищення ефективності функціонування конвергентних оптичних мереж доступу Красько О.В. 20.04.2018
Моделі та алгоритми управління радіочастотним спектром в когнітивних радіомережах Янишин В.Б. 20.04.2018
Структурний та функціональний синтез радіоелектронних засобів імпульсної спектроскопії матеріалів з квадрупольними ядрами атомів Саміла А.П. 02.03.2018
Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем Круліковський О.В. 02.03.2018