Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.04

Термін повноважень ради: 
18.12.2018 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Голова ради: 

д.т.н., проф. Пістун Євген Павлович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Лозинський Орест Юліанович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Вашкурак Юрій Зіновійович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Вдосконалення механічних методів вимірювання концентрації паперової пульпи Романюк О.М. 18.12.2020
Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону Реут Д.Т. 18.12.2020
Моделювання конвективних теплопередавальних систем парових котлів ТЕС Галянчук І.Р. 18.12.2020
Аналіз роботи котлів ТПП-210А, ТПП-312А енергоблоків 300МВт при спалюванні непроектних видів палива Юрасова О.Г. 17.12.2020
Вимірювання витрати газоподібних середовищ із змінною газодинамічною структурою потоку Костик І.В. 17.12.2020
Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах Чейлитко А.О. 14.06.2019
Ексергетичне обґрунтування та підвищення енергое- фективності роботи систем кондиціювання повітря для чистих приміщень Гарасим Д.І. 06.03.2018
Підвищення ефективності роботи систем пилоприготування котлів енергоблоків ТЕС при спалюванні непроектних видів палива Мисак С.Й. 06.03.2018
Підвищення ефективності комбінованої системи теплопостачання з геліопокрівлею Пона О.М. 15.02.2018
Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом магістрального нафтопроводу Кріль С.О. 27.10.2017