Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.05

Термін повноважень ради: 
04.03.2020 р. - 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки)
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки)
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
10.02.21 Структурна, прикладна і математична лінгвістика (технічні науки)
Голова ради: 

д.т.н., проф. Федасюк Дмитро Васильович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович

Вчений секретар: 
д.т.н., проф. Бунь Ростислав Адамович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Інтервальні моделі процесів забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту та методи їх ідентифікації Маслияк Ю.Б. 13.12.2019
Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів Борецька І.Б. 13.12.2019
Лінгвістичні методи та засоби планування надання освітніх послуг з використанням Веб-спільнот Шілінг А.Ю. 12.12.2019
Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету Вус В.А. 12.12.2019
Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою Левкович М.В. 24.10.2019
Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину Шварц М. Є. 24.10.2019
Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування та розвитку територіальних громад Рибчак З.Л. 05.04.2019
Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого програмного забезпечення вбудованих систем Чопей Р.С. 04.04.2019
Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної маніпуляції в онлайн-спільнотах Лазурак З.Д. 04.04.2019
Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на неоднорідних каталізаторах Рижа І.А. 03.04.2019
Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування Завущак І.І. 03.04.2019
Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності Гураль І.В. 07.12.2018
Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії Гладкова О.М. 07.12.2018
Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв Шило Г.М. 06.12.2018
Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних систем методами оптимального планування насичених експериментів Олійник І.С. 02.07.2018
Математичне моделювання систем електронної оптики з урахування симетрії граничних поверхонь Мочурад Л.І. 08.06.2018
Математичне моделювання та чисельний аналіз двофазної фільтрації газу та рідини в пористому середовищі Вавричук П.Г. 17.05.2018
Математичне та програмне забезпечення для дискретно-неперервного стохастичного моделювання відмовостійких програмно-технічних комплексів Волочій С.Б. 17.05.2018
Математичне та програмне забезпечення організації життєвого циклу віртуальних спільнот Трач О.Р. 04.05.2018
Методи та засоби ідентифікації проблемних ситуацій на основі онтологічного підходу Микіч Х.І. 04.05.2018