Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.02

Термін повноважень ради: 
15.11.2019 р. – 31.12.2020 р.
Спеціальності: 
05.09.01 Електричні машини й апарати
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.09.05 Теоретична електротехніка
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
Голова ради: 

д.т.н., проф. Стахів Петро Григорович

Заступники голови: 

д.т.н., проф. Маляр Василь Сафронович

Вчений секретар: 
к.т.н., доц. Коруд Василь Іванович
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Покращення характеристик безредукторних приводів на основі синхронного двигуна з постійними магнітами та електронним комутатором Козій В.Б. 18.12.2020
Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб Пастух О.Р. 25.09.2020
Система керування електроприводом нафтовидобувної установки на основі нейронної мережі Андреїшин А.С. 25.09.2020
Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей Бондарчук А.С. 11.09.2020
Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії Комар В.О. 17.05.2019
Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів Бінкевич Т.В. 15.03.2019
Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання Гоголюк О.П. 30.11.2018
Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових автономних електроенергетичних системах Муха М.Й. 28.09.2018
Режими роботи та захист трансформаторів струму за обривів вторинних кіл Ференсович Р.Я. 25.05.2018
Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками Копчак Б.Л. 20.10.2017
Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами Макарчук О. В. 02.06.2017
Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії Щур В. І. 02.06.2017
Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг Мазур Т. А. 28.04.2017
Усталені режими електротехнічного комплексу "електропостачальна система – помпова станція" Лисяк В. Г. 29.12.2016
Вітросонячні системи електроживлення малопотужних споживачів Климко В.І. 13.05.2016