Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Спеціалізована вчена рада К 35.052.22

Термін повноважень ради: 
24.10.2017 р. – 24.10.2020 р.
Спеціальності: 
21.06.01 Екологічна безпека
Голова ради: 

д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович

Заступники голови: 

д.т.н., доц. Мокрий Володимир Іванович

Вчений секретар: 
к.т.н, доц. Сабадаш Віра Василівна
Теми дисертацій Автор Дата захисту
Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький» Колотило М.П 16.09.2020
Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля Іващенко О.В. 03.09.2020
Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм Канда М.І. 28.11.2019
Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження Сорока М.Л. 11.10.2019
Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів Герецун Г.М. 11.10.2019
Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами Коваль І.І. 27.06.2019
Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів Попович Н.П. 31.05.2019
Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області) Голодовська О.Я. 31.05.2019
Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення Фалик Т.С. 15.03.2019
Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах Середа А.С. 25.10.2018
Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем Безсонов Є.М. 27.06.2018
Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купруму та хрому Миляник О.В. 08.06.2018
Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних вод в умовах кавітації Бернацька Н. Л. 12.05.2017
Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами Гивлюд А. М. 30.11.2016
Забезпечення екологічної безпеки водосховищ шляхом використання мікроводоростей для виробництва енергоносіїв Синельніков О. Д. 30.11.2016
Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод Вронська Н. Ю. 05.07.2016
Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд Шандрович В.Т. 26.02.2016