Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Моделювання та забезпечення функціональної придатності статичних систем методами аналізу інтервальних даних
Крепич С.Я.
Стахів П.Г.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії
Порплиця Н.П.
Дивак М.П.
кандидата технічних наук
24.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби аналізу надійності функціонування програмного забезпечення з урахуванням етапів життєвого циклу
Яковина В.С.
Федасюк Д.В.
доктора технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.05
Методи та засоби забезпечення надвисокої роздільної здатності зображень з флуктуаційною функцією інтенсивності
Ізонін І.В.
Пелешко Д.Д.
кандидата технічних наук
11.03.2016
Д 35.052.14
Управління поведінкою персоналу підприємства на засадах корпоративної культури кандидата економічних наук
Космина Ю.М.
Захарчин Г.М.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств
Том’юк О.Я.
Юринець О.В.
кандидата економічних наук
11.03.2016
Д 35.052.03
Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою
Шиманський В.М.
Соколовський Я.І.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05
Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах
Давидок А.Є.
Чернуха О.Ю.
кандидата технічних наук
10.03.2016
Д 35.052.05
Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Зварич В.І.
Новіков В.П.
кандидата хімічних наук
04.03.2016
Д 35.052.01
Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу
Барус М.М.
Вовк М.В.
кандидата хімічних наук
04.03.2016
Д 35.052.01
Параметричний синтез енергоощадного багатомасового ланцюгового привода
Полуян А.В.
Пилипенко О.І.
кандидата технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.06
Вплив геометричних параметрів на навантажувальну здатність опорно–поворотного пристрою автокранів
Федик В.В.
Малащенко В.О.
кандидата технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.06
Підвищення ефективності системи рекуперації енергії колісних транспортних засобів з електричним приводом
Дембіцький В.М.
Сітовський О.П.
кандидата технічних наук
26.02.2016
К 35.052.20
Засоби теплометрії на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку
Декуша Л.В.
Бабак В.П.
доктора технічних наук
26.02.2016
Д 35.052.08
Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд
Шандрович В.Т.
Мальований М.С.
кандидата технічних наук
26.02.2016
К 35.052.22
Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості
Хоменко О.І.
Будішевська О.Г.
кандидата хімічних наук
22.02.2016
Д 35.052.01
Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот
Монька Н.Я.
Лубенець В.І.
кандидата хімічних наук
22.02.2016
Д 35.052.01
Економічна довіра як чинник результативної діяльності машинобудівного підприємства
Бонецький О.О.
Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
15.02.2016
Д 35.052.03
Економічне оцінювання інновацій машинобудівних підприємств
Сиротинська Н.М.
Мельник О.Г.
кандидата економічних наук
15.02.2016
Д 35.052.03
Адаптивне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Андрійчук Ю.А.
Захарчин Г.М.
кандидата економічних наук
12.02.2016
Д 35.052.03
Показники та методи оцінювання економічного потенціалу машинобудівних підприємств
Лесик Л.І.
Козик В.В.
кандидата економічних наук
12.02.2016
Д 35.052.03
Система комп’ютерного перекладу української жестової мови з використанням граматично доповненої онтології
Лозинська О.В.
Пасічник В.В.
кандидата технічних наук
10.02.2016
Д 35.052.05
Моделі для оцінки ризику експлуатації системи радіоуправління безпілотним літальним апаратом
Мащак А.В.
Озірковський Л.Д.
кандидата технічних наук
05.02.2016
Д 35.052.10
Розроблення завадозахищених систем передавання інформації на основі псевдовипадкових коливань та фрактальних сигналів
Політанський Р.Л.
Бобало Ю.Я.
доктора технічних наук
05.02.2016
Д 35.052.10
Розвиток теорії та аналітичних методів підвищення ефективності проектування лінійних пасивних пристроїв для інтегрованих схем надвисокочастотного діапазону
Оборжицький В.І.
Прудиус І.Н.
доктора технічних наук
04.02.2016
Д 35.052.10
Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет-бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі
М’ягкота О.С.
Заіченко О.С.
кандидата хімічних наук
01.02.2016
Д 35.052.01
Покращення характеристик шпиндельного вузла за рахунок оптимізації геометричних параметрів пневматичної опори
Віштак І.В.
Савуляк В.І.
кандидата технічних наук
20.01.2016
Д 35.052.06
Науково-прикладні основи проектування функціонально-орієнтованих технологій машинобудування засобами паралельного інжинірингу
Ступницький В.В.
Грицай І.Є.
доктора технічних наук
20.01.2016
Д 35.052.06
Науково-практичні основи створення високоефективного пилоочисного обладнання комбінованої дії
Куц В.П.
Гумницький Я.М.
доктора технічних наук
29.12.2015
Д 35.052.09
Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для відображення об’єктів історичного середовища
Четверіков Б.В.
Дорожинський О.Л.
кандидата технічних наук
28.12.2015
Д 35.052.12