Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Ознайомча інформація про інститут підприємництва та перспективних технологій

У структурі Інституту функціонують 3 випускових кафедри: 

  • Кафедра інформаційних систем і технологій (завідувач — докт. тех. наук, проф. В. М. Теслюк); 
  • Кафедра фінансів, обліку і аудиту (завідувач — канд. екон. наук, доц. П. А. Гориславець); 
  • Кафедра економіки і маркетингу (завідувач — канд. екон. наук, доц. Н.М. Лисяк);

Коледж інноваційних технологій (директор коледжу — канд.екон.наук, доц. Батьковець Н.О.), 
НДС «Центр моніторингу урбанізованих систем — кер. д.т.н., проф.Габрель М.М., 
Науково-технічна бібліотека — завідувач Печериця Я.Б., а також інші допоміжні підрозділи, що забезпечують і організовують навчально-виховний процес.

Коледж інноваційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» функціонує на базі Інституту для реалізації програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відповідно до наданих ліцензій за спеціальностями: «Комп’ютерні науки»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Маркетинг»; «Облік і оподаткування».

Впродовж діяльності Інституту сформовано кадровий потенціал, розроблено методичне забезпечення, створено матеріально-технічну базу та інформаційне забезпечення. Студенти Інституту є учасниками конференцій, конкурсів, олімпіад тощо, неодноразово були переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, конкурсу Завтра.ua, олімпіад.

Науково-педагогічний склад Інституту налічує 44 викладача, з яких 75% з науковими ступенями та вченими.

В Інституті функціонує 4 комп’ютерні навчальні лабораторії: «Комп’ютерних мереж (Cisco) та паралельних обчислень»; «Інтернет технологій та Web програмування»; «Інформатики та програмування»,; «Систем баз даних та знань». Лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області використання та розроблення загальносистемного та спеціалізованого программного забезпечення.

Бібліотека є навчально-допоміжним, науковим, культурно-освітнім підрозділом інституту. Головним завданням бібліотеки є інформаційний супровід та забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотечний фонд становить 23 000 прим. на загальну суму 490 250 грн. придбаний за кошти Інститутом підприємництва та перспективних технологій. Бібліотечний фонд складають наукова, навчально-методична література, періодичні видання, електронні носії, системи каталогів. За змістом бібліотечний фонд представлений суспільно-політичною, гуманітарною, економічною, технічною, довідковою, художньою літературою.

Оновлено 4 years 11 міс тому