Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Історія інституту

У 1992 році було створено Міжнародний центр освіти, науки і культури, який за наказом Міністерства освіти України № 468 від 30 грудня 1998 року та наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 24-10 від 21 квітня 1999 року став Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК).

Діяльність Інституту регламентується Положенням про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» та здійснюється згідно з чинним законодавством.

Сьогодні йдеться про двосторонній обмін знаннями та досвідом між Україною та діаспорою. Це двосторонній рух, який у нових умовах розвитку нашого суспільства повинен реалізуватися в новому форматі. Тільки в такому випадку можна говорити про успіх справи.

МІОК співпрацює з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури й туризму України, Світовим Конгресом Українців (СКУ); Європейським Конгресом Українців (ЄКУ); Українською Всесвітньою Координаційною Радою (УВКР); Світовою Федерацією Українських Жіночих Організацій (СФУЖО); українськими громадами світу; Благодійним фондом «Open Ukraine»; Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000» та багатьма іншими державними та громадськими установами України й зарубіжжя.

Інститут є єдиною установою в Україні, яка системно на комплексній основі займається проблемами українського зарубіжжя, використовуючи різні форми і методи, зокрема: проведення наукових досліджень; підготовку і видання навчально-методичних посібників та підручників; проведення міжнародних науково-практичних конгресів, симпозіумів, семінарів, конференцій, круглих столів, міжнародних літніх шкіл, конкурсів, презентацій, зустрічей; перевидання мистецьких і літературних творів представників української діаспори. Кожних два роки Інститут проводить Міжнародні конгреси «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» (2006, 2008, 2010) за участі найавторитетніших представників українських громад і організацій зарубіжжя та законодавчих, виконавчих і наукових інституцій України. У роботі конгресів взяло участь понад 1000 осіб із 28 країн світу.

Концептуально діяльність МІОКу здійснюється за такими напрямами:

  • Освіта українського зарубіжжя (проект «Крок до України»).
  • Сучасні міграційні процеси (проект «Назустріч новій хвилі»).
  • Історико-культурна спадщина і визначні постаті української діаспори (проект «Відкриймо для України українську діаспору»).

Новітні явища у середовищі закордонного українства визначили пріоритети діяльності МІОКу – Східна діаспора та трудова міграція (4-а хвиля міграції). Питання освіти українського зарубіжжя, зокрема у Східній діаспорі, є домінуючим у діяльності Інституту і спрямоване на збереження української тотожності закордонних українців. У рамках освітянського проекту «Крок до України» було: видано навчальний комплекс з української мови як іноземної «КРОК-1»; розроблено і підготовлено до друку навчальний комплекс (середнього рівня) з української мови як іноземної «КРОК-2»; укладено першу частину навчального посібника «Самостійний крок»; підготовлено до друку збірник лінгвокраїнознавчих текстів «Мандрівка Україною» та аудіокнигу із вправами «Автостопом по Україні»; розроблено інтерактивний курс української мови і методичні матеріали до рубрики «Етномайстерня» для навчально-методичного сайту; започатковано і проведено 21-22 лютого 2011 року щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію “Українська мова у світі»; розроблено концепцію щорічних літніх Міжнародних шкіл україністики для шкільної та студентської молоді зарубіжжя, які у 2010-2011 рр. проведено з молоддю Росії, Білорусії, Франції та Польщі.

Завдання проекту «Назустріч новій хвилі»: привернути увагу суспільства і влади до розв’язання проблем соціального і національного сирітства, породжених новітньою трудовою еміграцією; запобігти руйнації інституту сім’ї – фундаментальної клітини міцної держави. З цією метою Інститут проводить як фундаментальні дослідження, так і науково-організаційні заходи, серед яких проект «Діти емігрантів про себе» та Міжнародні науково-практичні конференції «Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової міграції: проблеми та шляхи їх розв’язання», круглі столи.

Реалізація проекту «Відкриймо для України українську діаспору» здійснюється шляхом: проведення міжнародних науково-практичних конгресів, симпозіумів, семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів,зустрічей, презентацій українських громад зарубіжжя; історико - культурологічного дослідження доробку визначних постатей українського зарубіжжя та введення його в національний культурний обіг; перевидання мистецьких і літературних творів представників української діаспори, проведення літературно-мистецьких міжнародних конкурсів, виставок, висвітлення діяльності українських громад у засобах масової інформації; вивчення потреб українських громад для цілеспрямованої допомоги у їхній діяльності. Працівники Інституту – команда однодумців. Це люди різного віку, але всі вони працюють над спільною справою – єднання українців світу для сприяння розбудові авторитетної, економічно розвиненої і самодостатньої європейської України.

Оновлено 7 years 11 міс тому