Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Його внесок в електроенергетику – вагомий: минув рік, як відійшов у вічність професор Анатолій Журахівський

28 грудня 2019, 11:29
Георгій Лисяк, Андрій Яцейко, ІЕСК Львівської політехніки

22 грудня 2019 року минув рік, як відійшов у вічність відомий український науковець-електроенергетик, доктор технічних наук, професор Львівської політехніки Анатолій Валентинович Журахівський.

Це була добра, чуйна та справедлива людина, вимогливий педагог, справжній патріот своєї спеціальності, кафедри та Львівської політехніки, яким присвятив усе своє свідоме життя.

Народившись 15 січня 1941 р. у сільській родині в с. Тростянець на Вінниччині, Анатолій Журахівський пройшов шлях від студента, який з відзнакою завершив енергетичний факультет Львівської політехніки, до доктора технічних наук, професора кафедри електричних систем та мереж (сьогодні це кафедра електроенергетики та систем управління), працюючи на посадах старшого лаборанта, інженера, старшого інженера, асистента, старшого викладача, доцента, секретаря та заступника завідувача кафедри.

Анатолій Журахівський, окрім активної викладацької діяльності, – автор близько 150 наукових праць, серед яких – підручники, навчальні посібники, монографія та понад 40 позитивних рішень і одержаних патентів на винаходи та корисні моделі. Він усе своє науково-педагогічне життя сповідував принцип нероздільності викладацької діяльності, наукових досліджень та потреб його рідної електроенергетики. Саме тому постійно контактував та співпрацював із виробничими підприємствами та організаціями, керував багатьма госпдоговірними науково-дослідними роботами, зокрема й зі закордонними замовниками, презентував свої наукові розробки на конференціях, семінарах та виставках.

Під науковим керівництвом професора вісім його учнів захистили кандидатські дисертації. Він був активним академіком НАН вищої освіти України, консультантом докторської, опонентом багатьох дисертаційних робіт, членом спеціалізованих учених рад і редколегії Вісника Львівської політехніки «Електроенергетичні та електромеханічні системи». Попри велику завантаженість, Анатолій Валентинович знаходив час для роботи в Науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України, керував семінаром «Оптимізація функціонування та розвитку електроенергетичних систем» НАН України. Не стояв осторонь кафедральної роботи в підготовці висококваліфікованих фахівців, брав участь у дослідженнях у царині вироблення, пересилання й розподілення електроенергії та інформаційно-комп’ютерного забезпечення цих процесів.

Анатолій Журахівський брав активну участь у теоретичних та експериментальних дослідженнях, створенні й упровадженні статичних тиристорних компенсаторів (СТК) для оптимізації режимів електричних мереж, що дозволили у 1981 р. впровадити першу в колишньому СРСР промислову уставу СТК напругою 10 кВ і потужністю 7,2 Мвар на Рахівській підстанції в Закарпатті. Було створено оригінальні схеми статичних компенсаторів на базі здвоєних реакторів, впроваджено ці СТК у промислові електричні мережі, розроблено схеми та пристрої ефективної діагностики й захисту конденсаторних батарей.

Група науковців під керівництвом Анатолія Журахівського здійснила ґрунтовні наукові дослідження та натурні експерименти на чинних об’єктах в електричних мережах 6–500 кВ, що доповнили та розширили знання про ферорезонанс. На їхній основі розробили комплекс принципово нових технічних засобів та заходів. Зокрема, розроблено нове покоління нерезонуючих трансформаторів напруги типу НТН, що принципово унеможливлюють виникнення ферорезонансних процесів в електричних мережах 6–35 кВ. А щоб запобігти аварійним ситуаціям в електромережах із традиційними трансформаторами напруги, розроблено та впроваджено в експлуатацію пристрої зриву ферорезонансу типу ПЗФ (для електромереж 6–35 кВ) та унеможливлено його виникнення типу ЗФР (для електромереж 110–500 кВ). Працездатність та ефективність розроблених технічних рішень та засобів підтверджено понад 20-річною їх успішною експлуатацією в багатьох енергопідприємствах на всій території України. Актуальність досліджень, які очолював професор, підтверджено й роботами, виконаними за замовленням провідних зарубіжних електротехнічних фірм.

Основні результати наукових досліджень і практичних розробок упроваджено в навчальний процес, що дозволяє значно покращити якість підготовки фахівців-електроенергетиків.

Символічно, але Людина, яка все своє життя присвятила улюбленій справі – електроенергетиці, – у вічність відійшла саме 22 грудня, у день енергетика України.

Переконані, що світла пам’ять про Анатолія Журахівського житиме в серцях його численних друзів, колег і вихованців. Він цього заслуговує. Його внесок в електроенергетику був дуже вагомий!