Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Паспорт спеціальності 05.13.23

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 20.09.2000 р. № 13–08/9

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.13.23 — системи та засоби штучного інтелекту

I. Формула спеціальності:

Системи та засоби штучного інтелекту — галузь науки, яка займається теоретичними дослідженнями, розробленням і застосуванням алгоритмічних та програмно-апаратних систем і комплексів з елементами штучного інтелекту та моделюванням інтелектуальної діяльності
людини.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Розроблення теоретичних засад створення та застосування систем штучного інтелекту різноманітного призначення.
 • Теоретичні засади та прикладні проблеми створення інтелектуалізованих робототехнічних систем.
 • Моделювання інтелектуальної діяльності людини та його застосування в системах штучного інтелекту.
 • Створення засобів і систем інтелектуалізації комп’ютерних інтерфейсів.
 • Розроблення алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення (синтезу) мовних і зорових образів.
 • Дослідження процесів формування образів і моделювання принципів їх відтворення на підставі формальних логік.
 • Розроблення інтелектуальних систем керування автономними роботами та робототехнічними комплексами.
 • Розроблення сенсорних інтелектуальних систем розпізнавання.
 • Створення й застосування високоінтелектуальних мульти- та гіпермедійних технологій і засобів для систем штучного інтелекту.
 • Створення навчальних програм і віртуальних середовищ з елементами штучного інтелекту.
 • Створення математичних моделей на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.
 • Розроблення принципів, методів й архітектурних розв’язань побудови баз знань і технологія їх експертування (експертні та багатоагентні системи).
 • Комп’ютерна лінгвістика та лексикографічні системи.
 • Аналіз, синтез і моделювання нейронних мереж, розроблення методів їх проектування, оптимізації та навчання.
 • Розроблення технологій застосування нейрокомп’ютерів, прикладні системи на основі нейронних мереж.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 7 years 4 міс тому