Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Електрофільна гетероциклізація алкеніл- та алкінілфункціоналізованих азинів в синтезі поліядерних гетероциклічних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
доктора хімічних наук
Автор: 
Онисько Михайло Юрійович
Науковий керівник / консультанти: 
-
Спеціальність: 
02.00.03 – органічна хімія
Дата захисту: 
19.10.2020
Статус: 
захищена