Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Насильницькі дії, що вчиняються щодо жінок: причини та запобігання
Ліщук Н.О.
к.ю.н., доц. Якимова С.В.
кандидата юридичних наук
16.10.2020
К 35.052.23
Функціоналізовані похідні 1(2)-аміно-9,10-антрацендіону: синтез та біологічна активність
Стасевич М.В.
д.х.н., проф. Вовк М.В.
доктора хімічних наук
05.10.2020
Д 35.052.01
Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX – у першій половині XX ст.
Субін-Кожевнікова А.С.
к.арх., доцент Смоляк В.В.
кандидата архітектури
02.10.2020
Д 35.052.11
Пізній модерн в архітектурі Одеси (1906-1914 рр.)
Полонська О.М.
д.арх., проф. Бевз М.В.
кандидата архітектури
02.10.2020
Д 35.052.11
Архітектура класицистичних палацово-паркових комплексів Вінниччини кінця XVIII початку ХХ століття
Хороша О.І.
к.арх., доцент Смоляк В.В.
кандидата архітектури
01.10.2020
Д 35.052.11
Архітектурно-планувальні вирішення дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону
Савчук А.І.
д.т.н., проф. Габрель М.М.
кандидата архітектури
01.10.2020
Д 35.052.11
Методи і засоби підвищення точності вимірювання температури термоелектричними перетворювачами з неоднорідними термопарами
Кочан О.В.
Микийчук М.М.
доктора технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.08
Режими та характеристики енергоблоку електростанції з додатковим робочим трансформатором власних потреб
Пастух О.Р.
к.т.н., доц. Лисяк Г.М.
кандидата технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.02
Наукові основи і технологія каталітичного одержання ненасичених карбонових кислот та естерів
Небесний Р. В.
Піх З.Г.
доктора технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.07
Система керування електроприводом нафтовидобувної установки на основі нейронної мережі
Андреїшин А.С.
д.т.н., проф. Маляр А.В.
кандидата технічних наук
25.09.2020
Д 35.052.02
Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж-медична академія
Кіщук В.М.
Романовська Л.І.
кандидата педагогічних наук
23.09.2020
К 35.052.24
Формування педагогічної культури майбутніх соціальних працівників на засадах акмеологічного підходу в закладах вищої освіти
Келемен А.В.
Романовська Л.І.
кандидата педагогічних наук
23.09.2020
К 35.052.24
Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді
Рудницька-Юрійчук І.Р.
Романюк С.З.
кандидата педагогічних наук
22.09.2020
К 35.052.24
Підготовка дитини до школи в системі дошкілької освіти Республіки Польща
Микитейчук Х.І.
Олійник М.І.
кандидата педагогічних наук
22.09.2020
К 35.052.24
Розвиток теоретичних засад змісту освіту в середніх школах України (друга половина XIX - початок XX століття)
Вихрущ Н.Б.
Щербяк Ю.А.
кандидата педагогічних наук
21.09.2020
К 35.052.24
Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції
Цюк О.А.
Заячук Ю.Д.
кандидата педагогічних наук
21.09.2020
К 35.052.24
Екологічна безпека рекреаційних територій (на прикладі національного природного парку «Вижницький»
Колотило М.П
д.біол.н., проф. Масікевич Ю.Г
кандидата технічних наук
16.09.2020
К 35.052.22
Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей
Бондарчук А.С.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
11.09.2020
Д 35.052.02
Стратегічне управління інноваційністю підприємств
Колещук О.Я.
д.е.н., проф. Прохорова В.В.
доктора економічних наук
09.09.2020
Д 35.052.03
Міцність та деформативність скляних багатошарових плит
Осадчук Т.Ю.
д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
кандидата технічних наук
04.09.2020
Д 35.052.17
Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг
Горніковська І.Б.
к.т.н., доц. Каганов В.О.
кандидата технічних наук
03.09.2020
Д 35.052.17
Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля
Іващенко О.В.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
03.09.2020
К 35.052.22
Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі
Кропивницька Т.П.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
03.09.2020
Д 35.052.17
Підвищення енергетичної ефективності робочих машин з отто-двигунами засобами hard-soft-технології
Нікіпчук С.В.
д.т.н., проф. Гащук П.М.
кандидата технічних наук
29.07.2020
Д 35.052.06
Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями
Будз С.Ф.
д.ф.-м.н., с.н.с. Дробенко Б.Д..
доктора технічних наук
29.07.2020
Д 35.052.06
Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду
Тепляков І.Ю.
к.ф.-м.н.,доц. Гоблик В.В.
кандидата технічних наук
10.07.2020
Д 35.052.10
Підвищення енергоефективності та якості обслуговування інтегрованих мереж LTE/WI-FI
Кагало І.О.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
кандидата технічних наук
10.07.2020
Д 35.052.10
Оцінювання та розвиток компетентностей працівників апарату управління підприємств
Дарміць Р.З.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності
Комарницька Г.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
21.02.2020
Д 35.052.03
Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади
Столярчук Л.Б.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
05.02.2020
К 35.052.24