Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха
Яковів М.В.
д.х.н., с.н.с. Варваренко С.М.
кандидата хімічних наук
27.06.2019
Д 35.052.01
Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами
Коваль І.І.
д.т.н., проф. Погребенник В.Д.
кандидата технічних наук
27.06.2019
К 35.052.22
Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах
Бочкарьов О. Ю.
к.т.н., доц. Голембо В.А.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.08
Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій
Третяк С.К.
д.т.н., проф. Бурштинська Х.В.
кандидата технічних наук
27.06.2019
Д 35.052.12
Правова природа вищої освіти в Україні: теоретико-правовий вимір
Парпан У.М.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
доктора юридичних наук
25.06.2019
Д 35.052.19
Взаємодія суб’єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект)
Сливка М.М.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Загальна характеристика секуляризації і десекуляризації правових систем релігійного типу
Піх Ю.А.
д.ю.н., проф. Гарасимів Т.З.
кандидата юридичних наук
24.06.2019
Д 35.052.19
Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах
Чейлитко А.О.
д.т.н., проф. Павленко А.М.
доктора технічних наук
14.06.2019
Д 35.052.04
Конструювання конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів
Половкович С.В.
д.х.н., проф. Новіков В.П.
доктора хімічних наук
11.06.2019
Д 35.052.01
Динамічні процеси в бурових установках під час вивільнення прихопленої колони труб
Гутий А.В.
д.т.н., проф. Харченко Є.В.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт
Борис А.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
кандидата технічних наук
05.06.2019
Д 35.052.06
Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів
Попович Н.П.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Басейновий принцип управління екологічною безпекою Західного Бугу (на прикладі Львівської області)
Голодовська О.Я.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
31.05.2019
К 35.052.22
Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях
Матвій С.І.
д.е.н., проф. Чухрай Н.І.
кандидата економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки
Маслак О.О.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.05.2019
Д 35.052.03
Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері
Бондаренко Ю.Г.
д.е.н., проф. Петрович Й.М.
кандидата економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів
Шуляр Р.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
29.05.2019
Д 35.052.03
Стpaтегiя мapкетингу цiннoстi у фopмувaннi пoтенцiaлу кoнкуpентoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa нa pинку мoлoкoпpoдуктiв
Стець О.М.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект
Дніпров О.С.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
27.05.2019
Д 35.052.19
Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції
Завербний А.С.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
доктора економічних наук
27.05.2019
Д 35.052.03
Розроблення основ технології одержання термопластичних нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону
Клим Ю.В.
д.х.н., проф. Суберляк О.В.
кандидата технічних наук
23.05.2019
Д 35.052.07
Розроблення методології проектування муфт з канатними елементами
Проценко В.О.
д.т.н., проф. Малащенко В.О.
доктора технічних наук
22.05.2019
Д 35.052.06
Оцінювання якості функціонування електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії
Комар В.О.
д.т.н., проф. Лежнюк П.Д.
доктора технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.02
Методи формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку
Ходич О.В.
к.т.н., доц. Сакович Л. М.
кандидата технічних наук
17.05.2019
Д 35.052.21
Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації планів відновлюваної терапії
Ковалишин О.С.
д.т.н., проф. Ткаченко Р.О.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах управління енергоефективністю підприємства
Теслюк Т.В.
д.т.н., проф. Цмоць І.Г.
кандидата технічних наук
16.05.2019
Д 35.052.14
Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України
Решота В.В.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Правові засади організації адміністративного судочинства в Україні
Корчинський О.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
кандидата юридичних наук
07.05.2019
Д 35.052.19
Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпонентних реакціях
Вахула А.Р.
д.х.н., проф. Обушак М.Д.
кандидата хімічних наук
06.05.2019
Д 35.052.01
Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграцій- них процесів
Овчарук В.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
06.05.2019
Д 35.052.03