Ви переглядаєте архівну версію офіційного сайту НУЛП (2005-2020р.р.). Актуальна версія: https://lpnu.ua

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Ергодизайнерські принципи організації інтер’єрних просторів ресторанних закладів
Дудка С.-Р.О.
д. арх., проф. Мироненко В.П.
кандидата мистецтвознавства
28.11.2019
К 35.052.25
Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть
Борисенко О.М.
к.арх., доц. Мигаль С.П.
кандидата мистецтвознавства
28.11.2019
К 35.052.25
Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм
Канда М.І.
д.т.н., проф. Мальований М.С.
кандидата технічних наук
28.11.2019
К 35.052.22
Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки
Бойко О.В.
д.т.н., проф. Готра З.Ю.
доктора технічних наук
28.11.2019
Д 35.052.13
Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. XIX ст
Погранична І.І.
д.арх., проф. Диба Ю.Р.
кандидата архітектури
12.11.2019
Д 35.052.11
Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні
Гуменник І.В.
д.арх., проф. Проскуряков В.І.
кандидата архітектури
12.11.2019
Д 35.052.11
Методи збереження та використання об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст
Тупісь С.П.
к.арх., доц. Соснова Н.С.
кандидата архітектури
11.11.2019
Д 35.052.11
Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій
Угольков Є.О.
д.е.н., проф. Карий О.І.
кандидата економічних наук
01.11.2019
Д 35.052.03
Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти
Жук Л.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
01.11.2019
Д 35.052.03
Понятійно-категоріальний апарат податкового права України
Баїк О.І.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
29.10.2019
Д 35.052.19
Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні
Перун Т. С.
к.ю.н., доц. Хомишин І.Ю.
кандидата юридичних наук
28.10.2019
Д 35.052.19
Теорія і практика протидії нелегальній міграції ор-ганами Державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект
Мота А.Ф.
д.ю.н., проф. Остапенко О.І.
доктора юридичних наук
28.10.2019
Д 35.052.19
Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах
Савенко О.С.
д.т.н., проф. Саченко А. О.

д.н., проф. Марковський Г.
доктора технічних наук
25.10.2019
Д 35.052.08
Математичне моделю- вання деформаційних і тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою
Левкович М.В.
д.т.н., проф. Соколовський Я. І.
кандидата технічних наук
24.10.2019
Д 35.052.05
Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину
Шварц М. Є.
д.т.н., проф. Лобур М.В.
кандидата технічних наук
24.10.2019
Д 35.052.05
Підвищення завадостійкості програмно керованих пристроїв синхронізації
Алтунін С.І.
д.т.н, проф. Бондарєв А.П.
кандидата технічних наук
11.10.2019
Д 35.052.10
Підвищення екологічної безпеки урбанізованих територій при поводженні з відходами рослинного походження
Сорока М.Л.
д.т.н., доц. Зеленько Ю.В.
кандидата технічних наук
11.10.2019
К 35.052.22
Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів
Герецун Г.М.
д.б.н., проф. Масікевич Ю.Г.
кандидата технічних наук
11.10.2019
К 35.052.22
Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями
Вакулюк П.В.
-
доктора технічних наук
27.09.2019
Д 35.052.07
Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних
Сабадах О.П.
к.х.н., доц. Тарас Т.М.
кандидата хімічних наук
09.09.2019
Д 35.052.01
Теоретичні основи сорбційних процесів на природних та синтетичних сорбентах
Сабадаш В.В.
д.т.н., проф. Гумницький Я.М.
доктора технічних наук
06.09.2019
Д 35.052.09
Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві
Величко О.М.
к.ю.н., доц. Хомишин І. Ю.
кандидата юридичних наук
05.07.2019
Д 35.052.19
Концептуальні питання теорії і практики адміністративно-правового регулювання освіти України в умовах євроінтеграційних процесів
Хомишин І.Ю.
д.ю.н., проф. Ортинський В.Л.
доктора юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Участь політико-правових суб’єктів Української PCP в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944 – 1991 рр.)
Біленкова Ю.С.
д.ю.н., проф. Макарчук В.С.
кандидата юридичних наук
04.07.2019
Д 35.052.19
Філософсько-правова доктрина громадянства
Софінська І.Д.
д.ю.н., проф. Токарська А.С.
доктора юридичних наук
03.07.2019
Д 35.052.19
Розробка методу раціонального проїзду транспортними засобами регульованих ділянок доріг
Мазилюк П.В.
к.т.н., доц. Сітовський О.П.
кандидата технічних наук
03.07.2019
К 35.052.20
Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії
Кравчишин В.С.
д.т.н., проф. Медиковський М.О.
кандидата технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США
Долінська Н.В.
к.пед.н., доц. Герцюк Д.Д.
кандидата педагогічних наук
02.07.2019
К 35.052.24
Інформаційна технологія автоматизованого аналізу металографічних та фрактографічних зображень
Журавель І.М.
д.т.н., проф. Максимович В.М.
доктора технічних наук
02.07.2019
Д 35.052.14
Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою системою управління побутовими відходами
Коваль І.І.
д.т.н., проф. Погребенник В.Д.
кандидата технічних наук
27.06.2019
К 35.052.22